Ras och IQ - 30 års forskning - Henrik Garfvé

I dagens politiskt korrekta retorik härleds nära nog samtliga genomsnittliga skillnader som påträffas mellan grupper slentrianmässigt till miljöfaktorer. Enligt denna miljödeterminism beror det enkom på en sällan definierad eller påvisad "diskriminering" närhelst vissa grupper klarar sig relativt sämre än andra grupper i olika sammanhang.

Resonemanget kan härledas till dogmen att det inte finns några betydande ärftliga skillnader mellan vare sig individer eller grupper. De ständiga framstegen inom genforskningen visar emellertid med all önskvärd tydlighet hur felaktig denna tankebyggnad är.

I Ras och IQ analyserar författaren Henrik Garfvé en debatt om vad de senaste 30 årens intelligensforskning har att säga om de bakomliggande orsakerna till de stora genomsnittliga intelligensgap som uppmätts mellan olika raser. Efter en genomgång av olika forskares arbeten och argument framkommer att bevisen är överväldigande för att skillnaderna i stor utsträckning beror på genetiska faktorer. Samtliga argument mot att så skulle vara fallet är idag vederlagda.

Intelligensforskningen ställer således många förhärskande teorier på ända. Det faktum att genomsnittliga rasliga intelligensskillnader inte bara existerar utan är genetiskt betingade ogiltiggör alla teorier som inte tar hänsyn till detta i beaktande av allt från historiska skeenden till social, ekonomisk och kulturell framgång och framtoning. Forskningen understryket sålunda vikten av att förstå rasers relevans och konsekvens.

Redaktör för boken är en populäre skribenten Meister Eckehart som också författat bokens förord. Boken utgör ett efterlängtat inslag i den svenska debatten och rekommenderas till alla som är intresserade av såväl samhällsfrågor som psykologiskt orienterade ämnen.

 

 

 

 

 
120 kr
Inklusive moms: 0 kr
Lagerstatus: I lager

st