Europas Raser av Doktor Hans F. K. Günther (inbunden)

Vi på Midgård är stolta att åter igen ha släppt en bok!

Europas raser är en av många böcker som Doktor Hans K. F. Günther gav ut under sin livstid.
Just Europas raser utkom på svenska år 1925. Boken innehåller närmare 300 foton och illustrationer samt en mängd olika slags kartor.

En ras är enligt Günthers definition en grupp människor som skiljer sig från varje annan grupp genom en specifik förening av fysiska och psykiska egenskaper och som ständigt producerar individer med gruppens kännetecken. Man kan också kalla den ärftligt konstant människogrupp.

Den europeiska rasen delar han in i fem raser: nordisk ras, västlig ras (även kallad medelhavsras), dinarisk ras, ostlig ras (även kallad alpin ras) och ostbaltisk ras.

Denna bok måste läsas som ett historiskt dokument utgivet på 20-talet.
Med detta menas dels att språkbruket mycket skiljer sig mycket åt från dagens språkbruk (även om det blivit i viss mån moderniserat) men främst att forskningen på många av de områden Günther berör har gått framåt och att det därför framkommer en rad felaktigheter i boken.

 

Sidor: 239

Bindning: Inbunden

Utgivare: Midgård

 

Kapitel:

Ur förordet till den tyska upplagan
1. Om begreppet “ras“, om indelningen av europeiska folk i fem raser och om mätning av skallar.
2. De europeiska rasernas kroppsliga kännetecken.
3. De europeiska rasernas själsegenskaper.
4. Inslag av utomeuropeiska raser.
5. Miljö, ärftlighet, rasblandning.
6. De europeiska rasernas fördelning över Europa.
7. De europeiska raserna i förhistorisk tid.
8. Den nordiska rasen i förhistorisk och historisk tid.
9. Utdöendet av nordiskt blod bland de romanska folken.
10. Utdöendet av nordiskt blod bland de germanska folken.
11. Vår tid sedd ur rasvetenskaplig synpunkt.
12. Den nordiska tanken.
NAMNFÖRTECKNING.
REGISTER.

# Midgård

239,20 kr
Inklusive moms: 0 kr
Lagerstatus: I lager

st

Vi på Midgård är stolta att åter igen ha släppt en bok!
Europas raser är en av många böcker som Doktor Hans K. F. Günther gav ut under sin livstid.
Just Europas raser utkom på svenska år 1925. Boken innehåller närmare 300 foton och illustrationer samt en mängd olika slags kartor.
En ras är enligt Günthers definition en grupp människor som skiljer sig från varje annan grupp genom en specifik förening av fysiska och psykiska egenskaper och som ständigt producerar individer med gruppens kännetecken. Man kan också kalla den ärftligt konstant människogrupp.
Den europeiska rasen delar han in i fem raser: nordisk ras, västlig ras (även kallad medelhavsras), dinarisk ras, ostlig ras (även kallad alpin ras) och ostbaltisk ras.
Denna bok måste läsas som ett historiskt dokument utgivet på 20-talet.
Med detta menas dels att språkbruket mycket skiljer sig mycket åt från dagens språkbruk (även om det blivit i viss mån moderniserat) men främst att forskningen på många av de områden Günther berör har gått framåt och att det därför framkommer en rad felaktigheter i boken.
Sidor: 239
Bindning: Inbunden
Utgivare: Midgård
Kapitel:
Ur förordet till den tyska upplagan
1. Om begreppet “ras“, om indelningen av europeiska folk i fem raser och om mätning av skallar.
2. De europeiska rasernas kroppsliga kännetecken.
3. De europeiska rasernas själsegenskaper.
4. Inslag av utomeuropeiska raser.
5. Miljö, ärftlighet, rasblandning.
6. De europeiska rasernas fördelning över Europa.
7. De europeiska raserna i förhistorisk tid.
8. Den nordiska rasen i förhistorisk och historisk tid.
9. Utdöendet av nordiskt blod bland de romanska folken.
10. Utdöendet av nordiskt blod bland de germanska folken.
11. Vår tid sedd ur rasvetenskaplig synpunkt.
12. Den nordiska tanken.
NAMNFÖRTECKNING.
REGISTER.