Politisk korrekthet - John Järvenpää

Likriktning, åsiktsförtryck och dikotomisering

I boken beskriver John Järvenpää fenomenet politisk korrekthet, som analyseras i förhållande till mångkulturismen. Författaren visar att pk-fenomenet är både en metod och en åsikt. Dessa kompletterar varandra i ett samspel där metodens uppgift är att försvara den "goda" åsikten samtidigt som kritiska åsikter undertrycks. I grunden är den politiska korrektheten ett härskarinstrument som syftar till likriktning och kontroll.

En röd tråd i boken är författarens argumentation för att den politiska korrekthetens kärna utgörs av dikotomin, som handlar om inkonsekvens och förenkling. Boken syftar till att visa att ett slags dikotomiseringsprocess präglar det svenska samhället i invandringsrelaterade frågor.

Denna process är tydlig då frågan om diskriminering liksom delar av den västerländska historieskrivningen behandlas. Som framgår är såväl synen på diskriminering som vissa skildringar av historien mycket dikotoma. Kort kan sägas att den rådande diskrimineringsmodellen innebär ett ifrågasättande av meritokratiska principer, och ytterst också av "vitheten", människor med ljus hy. Tendensen ifråga om historieskrivningen är att alla vita folk idag kollektivt skuldbeläggs för oförrätter som begåtts i det förgångna. Detta ska i sig förstås som ett led i inrättandet av det mångkulturella samhället.

 

 
151,20 kr 90,72 kr
Inklusive moms: 0 kr
Lagerstatus: I lager

st