Det nordliga sökandet - Richard McCulloch

DET NORDLIGA SÖKANDET är Richard McCullochs tredje bok om de nordeuropeiska folken. Här uppdaterar han sitt tänkande med nya begrepp och förslag. Den är både en ABC-bok om de nordeuropeiska folkens identitet och situation, och ett manifest som påkallar deras befrielse, oberoende och räddning. Den undersöker rasrelationernas moral och den skada som den nordliga rasen lider när den befolkar samma territorium som andra raser. Författaren föreslår moralprinciper och lösningar som kommer att omintetgöra de skadliga effekterna.

Ska de nordeuropeiska folken överleva det "mjuka folkmord" som den dominanta makten i Västerlandet dömt dem till, måste de lära känna sig själva, förstå sin situation och hur den uppstod. Framför allt måste de lära sig att värdesätta och uppskatta sig själva, och se att det faktiskt finns moraliskt oantastliga lösningar på de problem som det mångetniska samhället innebär. Först då kan de bli motiverade att gemensamt verka för sin egen räddning. Det var för det syftet den här boken skrevs.

 

 

 

 

Logik förlag

96 kr 33,60 kr
Inklusive moms: 0 kr
Lagerstatus: I lager

st