En annan bild av Hitler

I denna skrift möter vi en bild av Adolf Hitler som är mycket olik den vi brukar möta. Texterna är omsorgsfullt utvalda och skildrar främst människor som levde under samma tid som Hitler och lät lyssna på vad Hitler hade att säga.

Syftet med denna skrift är inte att glorifiera Hitler men inte heller att sälla sig till den stora mängd böcker och skrifter som utkommit efter andra världskriget för att förlöjliga och smutskasta honom. Syftet är endast att visa en annan bild av Hitler, så som många såg honom under hans levnadstid och som många än idag ser honom.

Innehållet kommer chockera den liberalt sinnade läsaren som vant sig vid etablissemangets nidbilder men det visar bara hur viktig denna skrift är för uppriktigt intresserade historievänner.

Artiklar, appeller och dikter av C.E. Carlberg, Rütger Essén, Sven Hedin, Paula Hitler, K.G. Ossiannilsson och Annie Åkerhielm. Texterna är utvalda av Björn Björkqvist som också bidrar till skriften med ett förord.
32 kr
Inklusive moms: 0 kr
Lagerstatus: I lager

st