Kollektivmänniskan av Marc. Hentzel

Hur kommer det sig att kommunismen alltid stannat vid politisk despotism när dess egna förespråkare i den egna propagandan, och troligen ärliga tron, kämpar för ett samhälle där massan styr?

Är den stora massan kapabel att driva ett samhälle framåt eller är detta blott en illusion av drömmare?
Krävs det egentligen en sakkunnig och ansvarstagande elit för att samhället ska utvecklas?
Marc. Hentzel gör här upp med den kollektivistiska läran som återfinns inom såväl kommunism och socialdemokrati som i viss mån inom liberalismen.
Marc. Hentzel visar också att grunden till kollektivismens framgång ligger i den internationalistiska kapitalismens förtryck av arbetare och bönder.
I Kollektivmänniskan förklarar Hentzel att man måste förstå massans psykologi för att ha förståelse för och att kunna föra en sund, folklig politik, något som såväl marxister som kapitalister fatalt misslyckats med.
Kollektivmänniskan utgör en viktig del i debatten och är lika aktuell idag som när den senast släpptes för över 70 år sedan.
Kollektivmänniskan ger goda argument i debatten om marxismens väsen och visar att en sund socialism är befriad från kollektivism.
40 kr
Inklusive moms: 0 kr
Lagerstatus: I lager

st