Unghögern och nationalsocialismens svenska ursprung - Östen Kjellman

I Östen Kjellmans bok om Unghögern har författaren undersökt den svenska rörelse som få känner till idag, men som under tiden då den var verksam under början av 1900-talet var ytterst välkänd.

 

En av de mest namnkunniga personerna torde vara professor Rudolf Kjellén, som bland annat skapade den vetenskapliga disciplinen geopolitik, och han var absolut inte ensam.

 

Ett flertal inflytelserika personligheter inom kultur, akademi och politik verkade målmedvetet för att skapa en ny svensk höger, en höger som satte nationen, dvs folket, främst.

 

Deras idéer fick stor spridning och de skrev såväl på svenska som på tyska, något som ledde till att tankarna och idéerna spreds ytterligare i ett Europa där nationalismen var på stark frammarsch.

Kjellman lägger även fram spännande uppgifter som stärker uppfattningen att Unghögern utgjorde en stor – om inte avgörande – influens över de som senare skulle forma den tyska nationalsocialismen, och författaren gör en intressant jämförelse mellan Unghögerns politiska uppfattningar och de tyska.

Historiskt är detta en bok som innehåller sprängstoff. Politiskt presenterar den tydligt den nationalistiska politikens grunduppfattningar så som de ursprungligen formulerades av den nya höger som tog form i Sverige.

 

Boken är oumbärlig för alla som vill ha en sammanfattning och ökad förståelse för de nationalistiska strömningar som nu växer sig allt starkare i Europa.

Östen Kjellman är känd som författaren till det uppskattade verket Den forna seden, och har publicerat ytterligare två böcker därefter.

 

Kjellmans fjärde bok presenterar ett omfattande och imponerande arbete inom ett område som fängslar många läsare, och möjligen är detta också författarens bästa bok.

Logik förlag

183,20 kr
Inklusive moms: 0 kr
Lagerstatus: I lager

st