Sanningen om smitta : teorier och fakta om hur sjukdomar sprids - Thomas S Cowan, Sally Fallon Morell

De åtgärder som vidtogs under covid-19-pandemin byggde alla på antagandena att mycket små virus kan orsaka allvarliga sjukdomar och att dessa sjukdomar kan överföras från person till person. Men stämmer dessa antaganden?


I denna bok utforskar och ifrågasätter läkaren Thomas S. Cowan och den i kost- och näringslära mycket insatta författaren Sally Fallon Morell den officiella förklaringen till covid-19-pandemin och den konventionella synen på virus, smitta och på teorierna om hur sjukdomar uppkommer och sprids. Är det verkligen ett farligt, smittsamt virus som är orsaken till covid-19? Eller är det egentligen näringsbrist, gifter i livsmedel och i miljön, elektrosmog och femte generationens trådlösa mobiltelefoni, 5G, som är de skyldiga?


Vad är det som gör att många människor under vissa perioder samtidigt blir sjuka med liknande symtom? Drabbas mänskligheten av dessa utbrott på grund av en arg gud eller en ond ande? En störning i atmosfären? Hälsofarliga utdunstningar från träskmarker eller förruttnelseprocesser? Får vi sjukdomen från andra människor eller på grund av något som påverkar oss utifrån?


Även om statistiken för antalet smittade och dödsfall vad gäller covid-19 kanske inte är tillförlitlig, råder det ingen tvekan om att många människor har drabbats av en märklig ny sjukdom - med underliga symtom som till exempel andnöd och en slags "fräsande" känsla i kroppen - och att hundratusentals har dött. Många forskare misstänker därför att orsaken inte är ett virus, utan en typ av förorening som är unik för den moderna tiden - elektromagnetisk förorening. I dag är vi omgivna av en disharmoni av överlappande och skärande frekvenser - från kraftledningar till kylskåpet och till mobiltelefonen. Det började en gång med telegrafen och utvecklades sedan till världsomspännande elektricitet, sedan radar, sedan satelliter som stör jonosfären, sedan de allestädes närvarande wi-fi-nätverken. Det senaste tillskottet till denna störande disharmoni är det nu alltmer utbyggda 5G-nätet.


Den 26 september 2019 slogs trådlöst 5G på i Wuhan, Kina, med ett nät på cirka 10 000 antenner - fler antenner än vad som då fanns i hela USA, och alla koncentrerade i en enda stad. En toppnotering av antalet covid-19-fall inträffade i Wuhan den 13 februari 2020, samma vecka som man slog på det 5G-nätverk som skulle övervaka stadens fordonstrafik. Sjukdom har därefter följt i kölvattnet efter installationen av 5G i alla större städer i USA och på andra håll i världen.


De oproportionerliga begränsningar av våra fri- och rättigheter som pandemin ledde till har också fått fler och fler människor att undra över om alla de officiella påståendena kring pandemin verkligen stämmer. Kan ett mycket litet paket med rna-fragment - det vill säga ett virus, vilket inte ens kan definieras som en levande organism - verkligen vara orsaken till en sådan förödelse? Är det kanske så att något annat är inblandat - något som har rubbat naturens balans och gjort oss mer mottagliga för sjukdomar? Kanske är det rent av så att det inte finns något "coronavirus" över huvud taget?


231,20 kr
Inklusive moms: 0 kr
Lagerstatus: I lager

st