Horst Wessel - Hanns Heinz Ewers

Studenten Horst Wessel anslöt sig tidigt till SA och kom snart att bli en av de mest betydelsefulla ledarna för de bruna stormtrupperna i Berlin.

Tillsammans med sin stormtrupp kämpade han i ett av Berlins rödaste områden och blev vida känd för sitt mod och sin outtröttliga kamp- och offervilja.

Som ledare visade han vägen för sina kamrater och blev snart omtalad bland sina motståndare som deras farligaste fiende.
Men han var också välkänd för sin omtänksamhet och medmänsklighet och var den som övertygade flest kommunister att bryta med sin destruktiva övertygelse om klasskamp och i stället ansluta sig till nationalsocialisternas kamp för folkgemenskap. Detta retade många kommunister till vansinne; de såg sina egna led tunnas ut allt mer medan de bruna leden blev tätare och tätare.

Sannolikt var detta orsaken till det fega överfallet på Horst Wessel i hans hem. Horst attackerades av ett flertal kommunister och skottskadades. Han avled därefter på sjukhus den 23 februari 1930. Det här är boken om hans kamp...

 

 

 

 


159,20 kr
Inklusive moms: 0 kr
Lagerstatus: I lager

st