Den forna seden vol 2 - Östen Kjellman

Denna bok vill visa, att Norden hade en egen högtstående kultur för 1000 år sedan, innan kristendomen infördes och påvedömet fick makt över Norden. Detta påstående stöds av latinska texter från 800-1100-talen, forntida isländsk historieskrivning, runtexter, antika skrifter, brev m.m. Denna utgåva är ett faximiltryck av den ursprungliga utgåvan från 1998.

I den första volymen, del 1, redogörs för den fornnordiska kvinnans höga ställning samt ättesamhällets betydelse. I del 2, visas hur begreppet ära var ett uttryck för trohet, ärlighet, mod och arbetsamhet. Föreställningar om allmänt mindre goda egenskaper hos våra förfäder (bl.a människooffer, slaveri och barnutsättningar) tillbakavisas. Del 3 visar att runskriften var en ordinär skrift, använd för meddelanden, dikter, lagar och historiska data. 
159,20 kr
Inklusive moms: 0 kr
Lagerstatus: I lager

st