Tradition & Revolution av Troy Southgate

På engelska.

Troy Southgate är en av de ledande brittiska förespråkarna av den europeiska Nya Högerns idéer.

Han har under åren författat ett stort antal artiklar, essäer och dikter. Tradition & Revolution innehåller ett urval av Southgates produktion.

Southgates idéer är inte lätta att sortera in på en konventionell höger-vänster-skala. Han förespråkar bl.a. övergivandet av det moderna samhället och skapandet av autonoma, etablissemangsfientliga samhällen.

Southgate diskuterar även metafysiska perspektiv och andliga frågor från ett traditionalistiskt perspektiv, ger praktiska råd om hemundervisning och skriver om konservativa revolutionärers kamp i så vitt skilda miljöer som det tredje riket och den islamiska revolutionens Iran.
159,20 kr 143,28 kr
Varav moms: 0 kr
Lagerstatus: Tillgänglig

st