Ett annat Tyskland

Okunskapen är utbredd kring nationalsocialismen som politisk idé. Detta gäller inte bara motståndarna till denna idé utan i allra högsta grad även de som bekänner sig till världsåskådningen. De första kan "ursäktas" eftersom det inte är annat att vänta emedan de sistnämnda själva har ett ansvar att fördjupa sig i den politik de förfäktar. Något som varit lättare sagt än gjort.

I denna bok behandlas ett antal olika ämnen i syfte att påvisa den nationalsocialistiska politiken i praktiken. Många "nationalsocialister" utgår från en redan bestämd syn på världsåskådningen för att sedan försöka finna stöd för den. Här görs det motsatta. Förutsättningslöst undersöks hur den nationalsocialistiska politiken tillämpades i Tyskland mellan 1933 och 1945. Vad som skett om andra världskriget skulle ha slutat annorlunda går inte att sia om. Men när vi resonerar kring detta måste vi utgå från den praktiserade politiken och inte efterkrigstida nationalsocialisters egna önskningar, eller propaganda från dem som var Tysklands svurna fiender.

För vissa kommer detta att bli en omskakande upplevelse.

För den uppriktigt intresserade av nationalsocialismen finns det bara en sak att göra; att se hur Adolf Hitler och hans NSDAP agerade i Tyskland under tiden vid makten och utifrån det ta ställning för eller emot.

Förutom ett gediget forskningsarbete som ligger till grund för innehållet återfinns en intervju med Manfred Roeder, en tysk nationalist som stred i Berlin 1945 som tonåring och som såväl varit medlem i Hitlerjugend som utbildats vid SS elitskola NAPOLA. Förordet är skrivet av Vera Oredsson som också växte upp i Tyskland under den nationalsocialistiska eran. Hon kom senare att gifta sig med Nordiska riksparties grundare och ledare, Göran Oredsson. Boken inleds med en initierande text av Martin Ekedahl, ideolog i Svenskarnas parti.

Författare: Nordengruppen
Antal sidor: 180
Bindning: Häftad
Språk: Svenska
Upplagans utgivningsår: 2011
ISBN: 978-91-977749-4-9

 

 
159,20 kr
Inklusive moms: 0 kr
Lagerstatus: Slutsåld

st