Beuwulf - Engish epic poem

En av de mest omdiskuterade källorna till Sveriges historia är den anglosaxisk dikt om troll- och drakdödaren Grendel som omfattar 3182 versrader.


Trots att den skrevs ned i England (troligen i början av 700-talet) så utspelas handlingen uteslutande i södra Skandinavien. Hjälten är den unge geatiske ädlingen Beowulf som omkring år 500 ska ha begivit sig till Danmark för att hjälpa kungen att döda det farliga odjuret Grendel (och därefter dess moder).


Efter detta hoppar dikten till en åldrad Beowulf som hade blivit geaternas kung och som tvingas skydda sitt folk från en eldsprutande drake. Han lyckas döda draken men det sker till priset av sitt eget liv. Vid sidan av dessa övernaturliga inslag innehåller dikten många korta episoder som skildrar skandinavisk historia.


Det är dessa som har sysselsatt många historiker sedan dikten blev allmänt känd 1815. Flera av dem kan bekräftas från andra källor såsom den geatiske kung  Hygelacs vikingatåg mot Frisland ca 520. Ur ett svenskt perspektiv är striderna mellan geaterna och svearnas kungar särskilt intressanta.


Allra störst intresse har dock ägnats åt identifieringen av det geatiska folket. Var de västgötar, östgötar. gutar, ölänningar, jutar eller daner?


Sidor: 127, Språk: Engelska
72 kr
Inklusive moms: 0 kr
Lagerstatus: I lager

st