Röde orm - Patriot

Classic vikingarockband that now comes with a new - really good - new vocalist that takes the band to a new, higher, level!


1. Till Landet jag svär  
2. Enad kamp    
3. För Sverige  
4. Patriot   
5. Trohet  
6. Korset på fanan 
7. Havets härskare 
8. Slaget  
9. Mitt ord  
10. Du gamla du fria 
11. Svenska hjältar
Ultima Thule Records

15 €
Including Tax: 3 €
Stock Status: Available

pcs